Веснянська громада
Миколаївська область, Миколаївський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про конкурс керівників закладів освіти Веснянської сільської ради

                                                       Фото без опису

ВЕСНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

від 23 червня 2021 року              с-ще  Весняне                                               №1                             

 

Про затвердження Положення про конкурс                 Шоста позачергова сесія

на посаду керівника закладу загальної                             восьмого скликання

середньої освіти Веснянської сільської ради

та примірного контракту

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою забезпечення прозорої кадрової політики та запровадження єдиного підходу при підборі претендентів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської  ради (додаток 1).

 

2.Затвердити примірний Контракт з керівником закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради (додаток 2).

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Веснянської сільської ради з питань депутатської діяльності, етики, охорони здоров'я, освіти, культури, молоді та спорту ( голова постійної комісії – Медведенко Т.М.).

 

 

 

Сільський голова                                                 Л.МУХАРСЬКИЙ

 

 

 

                                                                                                       Додаток 1

                                                                                                      до рішення сільської  ради

                                                                           від 23 червня 2021 року №1

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника

закладу загальної середньої освіти

Веснянської сільської ради

 

І. Загальні положення

 

 1. Це Положення розроблене відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування», «Про повну загальну середню освіту», на підставі Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 і визначає порядок конкурсного відбору осіб для призначення на посади керівників закладів загальної середньої освіти Веснянської сільської ради.
 2. Відбір кандидатур на посади керівників закладів здійснюється шляхом проведення конкурсу на заміщення посад керівників закладів загальної середньої освіти Веснянської сільської ради.

3. Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, підтверджений стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

3.1. Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

3.1.1 є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

3.1.2 має судимість за вчинення злочину;

3.1.3 позбавлена права обіймати відповідну посаду;

3.1.4 за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

3.1.5 за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3.1.6 підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»;

3.1.7 має незадовільний стан фізичного або психічного здоров’я.

 

ІІ. Умови проведення конкурсу

 

 1. Рішення про проведення конкурсу приймається засновником закладу загальної середньої освіти:
 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з директором закладу загальної середньої освіти;
 • не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з директором відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся;
 • за наявності вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти.
 1. Конкурс складається з таких етапів:

2.1 прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2.2 оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

2.3 прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

2.4 перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

2.5 допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

2.6 ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

2.7 проведення конкурсного відбору;

2.8 визначення переможця конкурсу;

2.9 оприлюднення результатів конкурсу.

3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Веснянської сільської  ради та веб-сайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу.

 

ІІІ. Конкурсна комісія

 

 1. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:
 • депутатського корпусу Веснянської сільської ради;
 • посадові особи органів місцевого самоврядування;
 • трудового колективу;
 • громадськість ;
 • інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).
 1. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.
 2. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:
 • визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 • відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.
 1. Члени конкурсної комісії зобов’язані:
 • брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
 • заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених пунктом 3, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

У разі неподання зазначеної інформації член комісії несе відповідальність з урахуванням вимог чинного законодавства.

 1. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
 2. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Веснянської сільської ради протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.
 3. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

 

ІV. Підготовка до проведення конкурсу

 1. Оголошення про проведення конкурсу має містити:
  • найменування і місцезнаходження закладу освіти;
  • найменування посади та умови оплати праці;
  • кваліфікаційні вимоги до директора закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
  • вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;
  • дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
  • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.
 2. Для участі в конкурсі подаються такі документи:
 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 1. Визначені у пункті 2 документи кандидати подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 1. Комісія упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі:
 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про допущення/недопущення до участі у конкурсі кандидатів, які подали документи для участі в конкурсі;
 • оприлюднює на веб-сайті Веснянської сільської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).
 1. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі у конкурсі у разі:
 • не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Положення;
 • подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі в конкурсі;
 • подали документи після завершення строку їх подання.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є кандидатами. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом двох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

 1. Уповноважений орган зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 

V. Порядок проведення конкурсу

 

1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації;

- співбесіди з комісією.

Співбесіда з кожним учасником ведеться особисто.

Перелік питань, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у додатках 1-3 до цього Положення.

2. Для перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти буде запропоновано витягнути один із 5 (п’яти) білетів. Кожний білет містить 30 (тридцять) тестових запитань, які формуються із загального переліку питань відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 року №654 «Щодо примірного переліку питань», листа Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2020 року №1/9-264 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

Тестування здійснюється у письмовій формі.

Кожне тестове завдання передбачає 3-4 варіанти відповідей, лише один з яких є правильним.

Тестування проходить письмово не довше 45 хвилин у присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу).

Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.

Результати тестування фіксуються у відомості згідно з додатком 4 цього Положення.

Кандидати, які набрали 22 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання.

Кандидати, які за результатами тестування набрали 21 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. З результатами проведення тестування кандидат ознайомлюється з протоколом під підпис. За бажанням кандидат може отримати висновок з протоколу щодо результату конкурсного відбору.

5. У визначений конкурсною комісією термін, кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, надають відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти (на два – шість років), на посаду директора якого оголошено конкурс, має містити:

 • план реформування закладу протягом двох - шести років;
 • заходи зі здійснення управлінської діяльності з вирішення ключових проблем розвитку закладу, шляхів поліпшення матеріально-технічної бази, раціонального використання ресурсів закладу, створення сучасних умов організації освітнього процесу;
 • пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності закладу, механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів, розширення партнерських зв’язків;
 • пропозиції (відомості) стосовно очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 15 хвилин.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 1 або нижче, вважаються такими, що не пройшли конкурс. З результатами проведення вищевказаного етапу конкурсного відбору кандидат ознайомлюється з протоколом під підпис. За бажанням кандидат може отримати висновок з протоколу щодо результату конкурсного відбору

 1. Після презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії, конкурсна комісія визначає переможця конкурсу шляхом таємного голосування або визнає конкурс таким, що не відбувся.
 2. Під час прийняття рішень за результатами конкурсу комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), комунікабельність, тактовність, ділові та моральні якості.

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами тестування, представленої презентації.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів за результатами тестування та презентації.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів визначення переможця здійснюється членами комісії шляхом таємного голосування бюлетенями. У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування бюлетенями вирішальним у визначенні переможця є голос голови конкурсної комісії.

За результатами конкурсних процедур складаються документи за формами, зазначеними у додатках 4,5,6 до цього Положення.

 1. Веснянська сільська рада зобов’язана забезпечити фотофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.
 2. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 

V. Оприлюднення результатів конкурсу

 1. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Веснянської сільської  ради.
 2. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 1. Веснянська сільська рада призначає переможця конкурсу на відповідну посаду на найближчому пленарному засіданні сесії сільської  ради та доручає Веснянському сільському голові укласти відповідний контракт із призначеною особою.
 2. Контракт укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду директора закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту, культури,

туризму та правопорядку 

Веснянської сільської ради                                    Тетяна МЕДВЕДЕНКО

 

 

Додаток 1

до Положення про конкурс на посаду

директора закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

 

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки знання законодавства

у сфері загальної середньої освіти

 

І. Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

 

1. Що входить до системи освіти?

2. Що належить до невід'ємних складників системи освіти?

3. Хто належить до органів управління у сфері освіти?

4. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?

5. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти

(ЄДЕБО)?

6. Що належить до обов'язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)?

7. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

8. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?

9. Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?

10. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?

11. Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця проживання?

12. За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?

13. У якому статусі може діяти заклад освіти як суб'єкт господарювання?

14. До яких документів заклад освіти зобов'язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті свого засновника)?

15. Які плакати, стенди, листівки, або інші об'єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?

16. Хто може бути засновником закладу освіти?

17. Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження?

18. Що належить до обов'язків засновника закладу освіти?

19. Хто затверджує статут закладу освіти?

20. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?

21.Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

22. Якими документами визначаються повноваження (права і обов'язки) та відповідальність керівника закладу освіти?

23. Хто здійснює управління закладом освіти?

24. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?

25. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?

26. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?

27. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?

28. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?

29. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?

30. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?

31.Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?

32.За чиєю ініціативою створюються органи громадського самоврядування в закладі освіти?

33. Хто є учасниками освітнього процесу?

34. У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?

35.Хто має обов'язок захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?

36. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?

37.На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?

38. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурсні центри?

39. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?

40. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?

41. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

42. У який спосіб забезпечується доступність інформації, відтвореної в документі про освіту, для особи з порушенням зору?

43.Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?

44. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?

45. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

46. Що передбачає «розумне пристосування»?

47. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

48. Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти?

49. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?

50. Що визначає стандарт освіти?

51. На основі якого документа розробляється освітня програма?

52. Що містить освітня програма?

53. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?

54. Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов'язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям?

55. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

56.Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти?

57. У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти?

58. Яка освіта вважається спеціалізованою?

59. Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти?

60. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до ключових?

61. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?

62. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?

63. Що належить до обов'язків здобувачів освіти?

64. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?

65. Що належить до обов'язків батьків здобувачів освіти?

66. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?

67. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?

63. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?

69. Хто обирає вид, форму та суб'єкта підвищення кваліфікації?

70. У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників?

71. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

72. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження?

73.Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб'єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?

74. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?

75. За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб'єкти освітньої діяльності?

76. Хто має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?

77. Що лежить в основі формули, згідно з якою визначається порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами?

78.Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти?

79. Де можуть розміщувати тимчасово вільні кошти державні та комунальні заклади освіти?

80. За кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти й у зворотному напрямку здобувачі загальної середньої освіти, які проживають у сільській місцевості і потребують підвезення?

81.За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників?

82. На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії?

83. Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?

84. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?

85. У якому розмірі держава забезпечує виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов'язків?

86. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов'язків?

87.В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?

88. Що означає «якість освіти»?

89. Що означає «якість освітньої діяльності»?

90. Що може включати система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти)?

91. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?

92. Зачиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти?

93.Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?

94. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?

95. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?

96. У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)?

97. Що вважається порушенням академічної доброчесності?

98. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

99. Хто акредитує громадські фахові об'єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти)?

100. Що належить до прав суб'єктів громадського нагляду (контролю)?

 

 

 

 

П. Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

 

1. Що належить до системи загальної середньої освіти?

2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?

4. Що таке «цикл освітнього процесу»?

5. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?

6.В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання?

7.Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?

8. Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів?

9. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?

10. Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я?

11. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?

12. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

13. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

14. В яких містах можуть діяти комунальні ліцеї?

15.За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?

16. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?

17. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?

18. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?

19.3 якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

20. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?

21. Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?

22. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

23.Хто зобов'язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?

24. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?

25. За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом?

26. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?

27.На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

28. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?

29. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?

30. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?

31.Хто визначає посадові обов'язки працівників закладу загальної середньої освіти?

32.На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?

33. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?

34. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?

35. 3 якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти?

36. Що належить до прав органів учнівського самоврядування?

37. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?

38. Що належить до обов'язків педагогічних працівників?

39. Яких принципів зобов'язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?

40. Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника?

41. Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?

42. У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує педагогічних працівників до виконання обов'язків педагога-наставника?

43. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?

44. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?

45. Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної роботи з учнями?

46. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?

47.Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?

48. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?

49. Хто може бути асистентом учня?

50. На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

51. Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?

52. Якою є мінімальна тривалість навчального року?

53. Хто визначає структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?

54. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти для 2-4 років навчання?

55. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?

56. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?

57.3 якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної середньої освіти?

58. Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?

59. Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?

60. Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?

61. Яким документом визначається перелік обов'язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти?

62. Що визначає модельна навчальна програма?

63. Що є підставою для залучення до реалізації освітньої програми міжшкільного ресурсного центру?

64.На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?

65. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?

66. В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?

67. В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти?

68. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?

69. За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів?

70. В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?

71. В який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію?

72. Який документ видається учневі щороку при переведенні Його на наступний рік навчання?

73. Для чого здійснюється державна підсумкова атестація?

74. 3 яких предметів обов'язково складається державна підсумкова атестація?

75. В якій формі проходять державну підсумкову атестацію учні, які завершують здобуття профільної середньої освіти?

76. За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну середню освіту?

77. Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту (їх бланки)?

78. За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є не педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)?

79. За яких умов учні мають право на отримання додаткових індивідуальних або групових консультацій, занять?

80. Які діти обов'язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?

81. Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти для здобуття початкової освіти?

82. В якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти?

83. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?

84. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?

85. Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі?

86. Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?

87. Хто розподіляє учнів між класами (групами)?

88. Як може бути забезпечено здобуття освіти учнями, якщо їх кількість не дозволяє утворити клас?

89. За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?

90. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?

91. За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп подовженого дня в комунальних закладах освіти?

92. За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об'єднаннями?

93. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?

94. Якими документами визначаються види та форми заохочення та відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?

95, Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?

96. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?

97. Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої освіти?

98. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?

99. Що визначає індивідуальна програма розвитку?

100. Ким розглядається з питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?

 

                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                      до Положення про конкурс на посаду

                                                                                                      керівника закладу загальної середньої освіти

                                                                                                      Веснянської сільської ради

 

 

 

 

 

                                    Зразки ситуаційних  завдань

 

 

 

Ситуаційне завдання

     У колективі працює педагог, який провокує постійні конфліктні ситуації пов’язані з іншими педагогами. Які на Вашу думку, повинні бути при цьому дії керівника?

 

 

Ситуаційне завдання

    У пятому класі закладу загальної середньої освіти є учень, у якого певні проблеми з поведінкою. Вкотре батьки класу приходять до керівника закладу освіти з проханням забрати учня з цього класу. При цьому зауважують, що, якщо тае не станеться, то будуть скаржитися начальнику відділу освіти. Якими мають бути подальші дії керівника закладу освітм, щоб конструктивно вирішитьи проблему?

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про конкурс на посаду

керівника закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

 

Критерії оцінювання письмового тестування

Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь проставляється 1 бал. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30.

 

 

Критерії оцінювання публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

- 2 бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;

- 1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 1 або нижче, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

 

 

Додаток 4

до Положення про конкурс на посаду

керівника закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

 

 

ВІДОМІСТЬ

про результати тестування

кандидатів на заміщення вакантної посади директора

_____________________________________________________________

(назва закладу освіти)

 

від ____  _________________ 20____ року

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

Кількість правильних відповідей

Бали

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Голова комісії                                   _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

Заступник голови комісії                 _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

Члени комісії                                     _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Положення про конкурс на посаду

керівника закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

 

 

Протокол оцінювання презентації кандидатів на заміщення вакантної посади директора

______________________________________________________________

(повна назва закладу загальної середньої освіти)

 

від «___» __________________ 20___ року

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

Актуальність цілей і завдань закладу освіти, ефективність методів їх реалізації (до 2 балів)

Використання оригінальних, креативних, творчих підходів в організації навчально-виховного процесу (до 2 балів)

Залучення до управління закладом освіти органів громадського самоврядування (до 2 балів)

Заходи по зміцненню матеріально-технічної бази закладу (до 2 балів)

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                   _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

Заступник голови комісії                 _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

Члени комісії                                     _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до Положення про конкурс на посаду

керівника закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

Зведений протокол оцінювання презентації кандидатів на заміщення вакантної посади керівника

______________________________________________________________

(повна назва закладу загальної середньої освіти)

 

від «___» __________________ 20___ року

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

Бал, отриманий

кандидатом за

письмове

тестування

Бал, отриманий

за вирішення

ситуаційного

завдання

Середній бал,

отриманий

кандидатом за

презентацію

Загальна сума

балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                   _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

Заступник голови комісії                 _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

Члени комісії                                     _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 2

до рішення сесії від 23 червня 2021 року №1

Веснянської сільської ради

 

 

 

 

КОНТРАКТ

з керівником комунального закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

 

Відділ освіти, молоді, спорту, культури, туризму та правопорядку Веснянської сільської ради в особі __________________________________________________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Роботодавець), з однієї сторони, та __________________________________________________________________ (далі - Керівник), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижче наведене: __________________________________________________ призначається на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти __________________________________________________ терміном на _____ роки  з «___» ________ 20 ___ р. по «___» ________ 20 ___ р.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник здійснює безпосереднє управління закладом освіти на умовах, викладених у Контракті, відповідно до чинного  законодавства України, рішень Веснянської сільської ради, розпоряджень Веснянського сільського голови, наказів по відділу освіти, молоді , спорту, культури, туризму та правопорядку Веснянської  сільської ради та Статуту закладу освіти.

1.2. Цей Контракт є трудовим договором. На підставі Контракту виникають трудові відносини між Керівником і Роботодавцем.

1.3. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах наданих повноважень та несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Керівник підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Роботодавцю в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом закладу та цим Контрактом.

1.5. Прийняття Керівника здійснюється на підставі позитивного висновку конкурсної комісії та наказу  відділу освіти, молоді та спорту, культури , туризму та правопорядку Веснянської сільської ради.

 Надання відпустки Керівнику та направлення його у службове відрядження проводиться відповідно до чинного законодавства згідно з наказом відділу освіти, молоді та спорту, культури , туризму та правопорядку Веснянської сільської ради.

Звільнення Керівника із займаної посади здійснюється на підставі відділу освіти, молоді та спорту, культури , туризму та правопорядку Веснянської сільської ради.

1.6. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин Керівника, його обов’язки виконує заступник Керівника, посадовими обов’язками якого це передбачено, або особа, яка призначається наказом  відділу освіти, молоді та спорту, культури , туризму та правопорядку Веснянської сільської ради.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА

2.1. Обов’язки керівника:

2.1.1. Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності закладу освіти відповідно до його Статуту, чинного законодавства України.

2.1.2. Спільно з педагогічною радою закладу визначає стратегію, мету і завдання розвитку закладу освіти, приймає рішення про планування його роботи.

2.1.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку закладу освіти, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти та інших локальних нормативно-правових актів і навчально-методичних документів.

2.1.4. Забезпечує складання тарифікаційного списку, дотримуючись найменування посад, передбачених Типовими штатними нормативами, та подає їх на затвердження Роботодавцю.

2.1.5. Вирішує навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності закладу освіти.

2.1.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників закладу освіти.

2.1.7. Здійснює відбір кадрів та розподіл обов’язків між працівниками закладу освіти.

2.1.8. Укладає трудові договори з новими працівниками за наявності висновку відповідного медичного закладу; визначає їх функціональні обов’язки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; контролює своєчасне проведення медичних оглядів працівників.

2.1.9. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників закладу освіти, графіки відпусток.

2.1.10. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.

2.1.11.  Визначає порядок, розміри преміювання працівників закладу освіти за погодженням із профспілковим комітетом (профорганізатором) первинної профспілкової організації закладу освіти.

2.1.12. Формує контингент учнів відповідно до Закону України «Про освіту», забезпечує соціальний захист прав дітей.

2.1.13. Забезпечує державну реєстрацію закладу освіти, ліцензування закладу освіти.

2.1.14. Забезпечує створення в закладі освіти необхідних умов для організації харчування та медичного обслуговування учнів. Щоденно контролює організацію та якість харчування учнів.

2.1.15. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).

2.1.16. Керує діяльністю педагогічної ради закладу освіти.

2.1.17. Координує в закладі освіти діяльність дитячих організацій (об’єднань).

2.1.18. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для функціонування інститутів громадського самоврядування в закладі, сприяє роботі первинної профспілкової організації закладу згідно з чинним законодавством.

2.1.19. Забезпечує раціональне використання бюджетних коштів, а також коштів, які надходять з інших джерел; здійснює звітування про використання бюджетних коштів та виконану роботу за рік на загальних зборах педагогічного колективу, батьківських комітетів, рад, а також оприлюднення на веб-сайті закладу освіти.

2.1.20. Забезпечує залучення додаткових джерел фінансових і матеріальних засобів для здійснення діяльності, передбаченої Статутом закладу, в рамках чинного законодавства.

2.1.21. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за закладом освіти майна, організовує діловодство, вчасно подає статистичну звітність.

2.1.22. Організовує роботу зі створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу згідно з чинним законодавством про працю, міжгалузевими і відомчими нормативами, нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці і Статутом закладу освіти; виконує завдання і обов’язки, передбачені Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту.

2.1.23. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці; своєчасно організовує огляди і ремонти приміщень закладу освіти.

2.1.24. Затверджує посадові інструкції для працівників закладу освіти.

2.1.25. Організовує заходи із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу.

2.1.26. Виносить на обговорення трудового колективу пропозиції щодо організації роботи з охорони праці.

2.1.27. Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також щодо прийнятих заходів з усунення виявлених недоліків.

2.1.28. Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворювань працівників і учнів.

2.1.29. Організовує роботу комісії щодо прийому закладу до нового навчального року, підписує відповідні акти.

2.1.30. Забезпечує виконання чинних нормативно-правових актів з охорони праці, державного нагляду і технічної інспекції.

2.1.31. Негайно повідомляє Роботодавця, батьків (особу чи осіб, що їх замінюють) про нещасний випадок, вживає всіх можливих заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об’єктивного розслідування відповідно до чинного законодавства.

2.1.32. Укладає і організовує спільно з профспілковим комітетом (профорганізатором) первинної профспілкової організації виконання щорічної угоди з охорони праці, підводить підсумки виконання угод з охорони праці один раз на півріччя.

2.1.33. Затверджує інструкції для працівників з охорони праці; у визначені законодавством терміни організовує перегляд чинних інструкцій з охорони праці.

2.1.34. Забезпечує проведення вступного інструктажу з охорони праці з прийнятими на роботу особами, інструктажу на робочому місці з працівниками закладу освіти; оформлення проведення інструктажів у відповідних журналах.

2.1.35. Планує та створює умови для проведення у встановленому порядку періодичного навчання спеціалістів, представників профспілки з питань охорони праці, працівників закладу освіти з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління освіти, охорони праці та галузевою профспілкою.

2.1.36. Забезпечує навантаження працівників, учнів з урахуванням їх психофізичних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку, надання відпустки, згідно із затвердженим графіком.

2.1.37. Забороняє проведення освітнього процесу за наявності небезпечних умов для здоров’я учнів чи працівників.

2.1.38. Проходить періодичне медичне обстеження.

2.1.39. Працює в режимі ненормованого робочого дня.

2.1.40. Дотримується етичних норм поведінки в закладі освіти, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.

2.1.41. Вирішує інші питання, які належать до компетенції Керівника, згідно із законодавством, Статутом закладу освіти і цим Контрактом.

2.1.42. В кінці кожного навчального року, а також, не пізніше, як за два місяці до закінчення строку дії Контракту, Керівник звітує про виконану роботу перед Роботодавцем та на загальних зборах колективу.

2.2. Права Керівника:

        2.2.1. Самостійно вирішує всі питання управління, керівництва закладом освіти за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Міністерства освіти і науки України, Роботодавця.

2.2.2. Діє від імені закладу освіти, представляє його інтереси в підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності.

2.2.3. Розпоряджається майном закладу освіти в межах делегованих повноважень відповідно до Статуту та чинного законодавства.

2.2.4. Розпоряджається коштами у межах бюджетних асигнувань, позабюджетними коштами закладу освіти, контролює їх цільове використання.

2.2.5. У межах своєї компетенції видає накази та доручення, обов’язкові для виконання всіма працівниками закладу.

2.2.6. Укладає та розриває трудові договори з працівниками закладу освіти.

2.2.7. Звертається з клопотаннями до виконавчого комітету Першотравневської сільської ради про заохочення працівників закладу освіти.

2.2.8. Приймає рішення щодо дисциплінарної та іншої відповідальності працівників закладу освіти, накладає на працівників закладу стягнення згідно з чинним законодавством України.

ІІІ. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

  3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:

  3.1.1. Посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

   1. Підвищень посадового окладу за кваліфікаційну категорію.
   2. Надбавок (за вислугу років, почесне звання, престижність педагогічної праці тощо).

3.1.4. Доплат (за науковий ступінь, роботу у спеціалізованому закладі, тощо).

3.1.5. Премії за високі показники в роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється Роботодавцем відповідно до Положення про преміювання за високі показники в роботі.

3.1.6. Грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків. Розмір грошової винагороди встановлюється Роботодавцем відповідно до чинного законодавства.

          3.2. Керівнику надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

3.3. У разі неналежного виконання Керівником обов'язків, покладених на нього цим Контрактом, премія за високі показники в роботі, грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків зменшується або не виплачується.

3.4. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

Керівнику може виплачуватися премія в межах фонду оплати праці за розпорядженням Роботодавця.

3.5. Керівникові надається щорічна основна відпустка згідно з чинним законодавством, колективним договором закладу та графіком відпусток, затвердженого в установленому порядку.

 

ІV. ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

4.1. Роботодавець зобов’язаний:

4.1.1. Забезпечувати заклад освіти (за заявками) матеріально-технічними ресурсами в обсязі, необхідному для функціонування закладу освіти в межах бюджетного фінансування.

4.1.2. Надавати інформацію на запити закладу освіти.

4.1.3. Здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

5.1. Зміни та доповнення до цього Контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод, які є невід’ємною частиною Контракту. Контракт припиняє дію з підстав, передбачених чинним законодавством України та умовами цього Контракту.

5.2. Дострокове припинення Контракту можливе:

5.2.1. За угодою сторін.

5.2.2. З підстав, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

5.2.3. З інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим Контрактом.

5.3. Керівник може бути відсторонений від посади в наступних випадках:

5.3.1. Настання нещасного випадку при виконанні посадових обов'язків , що призвело до каліцтва або смерті.

5.3.2. Якщо дії або бездіяльність Керівника завдають шкоди комунальному майну, закріпленому за закладом освіти.

5.3.3. З підстав, передбачених статтею 46 Кодексу законів про працю України.

5.3.4. З інших підстав, передбачених чинним законодавством.

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Контрактом.

6.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

VІІ. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей Контракт діє терміном на ______ роки з «__» _______ 20__ року по «___»_______ 20___ року і набирає чинності з дня підписання Сторонами.

7.2. Цей контракт укладений українською мовою, на ___ сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.  

7.3. Керівник, який звільняється, протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття Роботодавцем відповідного рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей закладу освіти, наявних документів, справ та на підставі проведеної інвентаризації надає на затвердження Роботодавцю Акт приймання-передачі.

VІІІ. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

          8.1. Відомості про заклад освіти:

Повна назва: _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження:  ________________________________________________

__________________________________________________________________

8.2. Відомості про Роботодавця:

Повна назва:

ПІБ керівника______________________________________________________

8.3. Відомості про Керівника:

ПІБ ___________________________________________________________

Місце проживання (реєстрації) _______________________________________

номер службового телефону  _______________________

номер телефону __________________________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий  _____________________________

__________________________________________________________________

Роботодавець

Керівник

 

 

(підпис)

 

(підпис)

 
 

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

(дата)

 

(дата)

 

                                                       Фото без опису

ВЕСНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

від 23 червня 2021 року              с-ще  Весняне                                               №1                             

 

Про затвердження Положення про конкурс                 Шоста позачергова сесія

на посаду керівника закладу загальної                             восьмого скликання

середньої освіти Веснянської сільської ради

та примірного контракту

 

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою забезпечення прозорої кадрової політики та запровадження єдиного підходу при підборі претендентів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської  ради (додаток 1).

 

2.Затвердити примірний Контракт з керівником закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради (додаток 2).

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Веснянської сільської ради з питань депутатської діяльності, етики, охорони здоров'я, освіти, культури, молоді та спорту ( голова постійної комісії – Медведенко Т.М.).

 

 

 

Сільський голова                                                 Л.МУХАРСЬКИЙ

 

 

 

                                                                                                       Додаток 1

                                                                                                      до рішення сільської  ради

                                                                           від 23 червня 2021 року №1

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника

закладу загальної середньої освіти

Веснянської сільської ради

 

І. Загальні положення

 

 1. Це Положення розроблене відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування», «Про повну загальну середню освіту», на підставі Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 і визначає порядок конкурсного відбору осіб для призначення на посади керівників закладів загальної середньої освіти Веснянської сільської ради.
 2. Відбір кандидатур на посади керівників закладів здійснюється шляхом проведення конкурсу на заміщення посад керівників закладів загальної середньої освіти Веснянської сільської ради.

3. Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, підтверджений стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

3.1. Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

3.1.1 є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

3.1.2 має судимість за вчинення злочину;

3.1.3 позбавлена права обіймати відповідну посаду;

3.1.4 за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

3.1.5 за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3.1.6 підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»;

3.1.7 має незадовільний стан фізичного або психічного здоров’я.

 

ІІ. Умови проведення конкурсу

 

 1. Рішення про проведення конкурсу приймається засновником закладу загальної середньої освіти:
 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з директором закладу загальної середньої освіти;
 • не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з директором відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся;
 • за наявності вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти.
 1. Конкурс складається з таких етапів:

2.1 прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2.2 оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

2.3 прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

2.4 перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

2.5 допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

2.6 ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

2.7 проведення конкурсного відбору;

2.8 визначення переможця конкурсу;

2.9 оприлюднення результатів конкурсу.

3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Веснянської сільської  ради та веб-сайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу.

 

ІІІ. Конкурсна комісія

 

 1. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:
 • депутатського корпусу Веснянської сільської ради;
 • посадові особи органів місцевого самоврядування;
 • трудового колективу;
 • громадськість ;
 • інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).
 1. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.
 2. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:
 • визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 • відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.
 1. Члени конкурсної комісії зобов’язані:
 • брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
 • заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених пунктом 3, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

У разі неподання зазначеної інформації член комісії несе відповідальність з урахуванням вимог чинного законодавства.

 1. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
 2. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Веснянської сільської ради протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.
 3. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

 

ІV. Підготовка до проведення конкурсу

 1. Оголошення про проведення конкурсу має містити:
  • найменування і місцезнаходження закладу освіти;
  • найменування посади та умови оплати праці;
  • кваліфікаційні вимоги до директора закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
  • вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;
  • дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
  • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.
 2. Для участі в конкурсі подаються такі документи:
 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 1. Визначені у пункті 2 документи кандидати подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 1. Комісія упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі:
 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про допущення/недопущення до участі у конкурсі кандидатів, які подали документи для участі в конкурсі;
 • оприлюднює на веб-сайті Веснянської сільської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).
 1. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі у конкурсі у разі:
 • не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Положення;
 • подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі в конкурсі;
 • подали документи після завершення строку їх подання.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є кандидатами. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом двох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

 1. Уповноважений орган зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 

V. Порядок проведення конкурсу

 

1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації;

- співбесіди з комісією.

Співбесіда з кожним учасником ведеться особисто.

Перелік питань, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у додатках 1-3 до цього Положення.

2. Для перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти буде запропоновано витягнути один із 5 (п’яти) білетів. Кожний білет містить 30 (тридцять) тестових запитань, які формуються із загального переліку питань відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 року №654 «Щодо примірного переліку питань», листа Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2020 року №1/9-264 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

Тестування здійснюється у письмовій формі.

Кожне тестове завдання передбачає 3-4 варіанти відповідей, лише один з яких є правильним.

Тестування проходить письмово не довше 45 хвилин у присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу).

Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.

Результати тестування фіксуються у відомості згідно з додатком 4 цього Положення.

Кандидати, які набрали 22 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання.

Кандидати, які за результатами тестування набрали 21 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. З результатами проведення тестування кандидат ознайомлюється з протоколом під підпис. За бажанням кандидат може отримати висновок з протоколу щодо результату конкурсного відбору.

5. У визначений конкурсною комісією термін, кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, надають відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти (на два – шість років), на посаду директора якого оголошено конкурс, має містити:

 • план реформування закладу протягом двох - шести років;
 • заходи зі здійснення управлінської діяльності з вирішення ключових проблем розвитку закладу, шляхів поліпшення матеріально-технічної бази, раціонального використання ресурсів закладу, створення сучасних умов організації освітнього процесу;
 • пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності закладу, механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів, розширення партнерських зв’язків;
 • пропозиції (відомості) стосовно очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 15 хвилин.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 1 або нижче, вважаються такими, що не пройшли конкурс. З результатами проведення вищевказаного етапу конкурсного відбору кандидат ознайомлюється з протоколом під підпис. За бажанням кандидат може отримати висновок з протоколу щодо результату конкурсного відбору

 1. Після презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії, конкурсна комісія визначає переможця конкурсу шляхом таємного голосування або визнає конкурс таким, що не відбувся.
 2. Під час прийняття рішень за результатами конкурсу комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), комунікабельність, тактовність, ділові та моральні якості.

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами тестування, представленої презентації.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів за результатами тестування та презентації.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів визначення переможця здійснюється членами комісії шляхом таємного голосування бюлетенями. У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування бюлетенями вирішальним у визначенні переможця є голос голови конкурсної комісії.

За результатами конкурсних процедур складаються документи за формами, зазначеними у додатках 4,5,6 до цього Положення.

 1. Веснянська сільська рада зобов’язана забезпечити фотофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.
 2. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 

V. Оприлюднення результатів конкурсу

 1. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Веснянської сільської  ради.
 2. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 1. Веснянська сільська рада призначає переможця конкурсу на відповідну посаду на найближчому пленарному засіданні сесії сільської  ради та доручає Веснянському сільському голові укласти відповідний контракт із призначеною особою.
 2. Контракт укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду директора закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту, культури,

туризму та правопорядку 

Веснянської сільської ради                                    Тетяна МЕДВЕДЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про конкурс на посаду

директора закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

 

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки знання законодавства

у сфері загальної середньої освіти

 

І. Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

 

1. Що входить до системи освіти?

2. Що належить до невід'ємних складників системи освіти?

3. Хто належить до органів управління у сфері освіти?

4. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?

5. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти

(ЄДЕБО)?

6. Що належить до обов'язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)?

7. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

8. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?

9. Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?

10. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?

11. Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця проживання?

12. За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?

13. У якому статусі може діяти заклад освіти як суб'єкт господарювання?

14. До яких документів заклад освіти зобов'язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті свого засновника)?

15. Які плакати, стенди, листівки, або інші об'єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?

16. Хто може бути засновником закладу освіти?

17. Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження?

18. Що належить до обов'язків засновника закладу освіти?

19. Хто затверджує статут закладу освіти?

20. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?

21.Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

22. Якими документами визначаються повноваження (права і обов'язки) та відповідальність керівника закладу освіти?

23. Хто здійснює управління закладом освіти?

24. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?

25. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?

26. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?

27. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?

28. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?

29. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?

30. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?

31.Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?

32.За чиєю ініціативою створюються органи громадського самоврядування в закладі освіти?

33. Хто є учасниками освітнього процесу?

34. У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?

35.Хто має обов'язок захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?

36. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?

37.На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?

38. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурсні центри?

39. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?

40. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?

41. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

42. У який спосіб забезпечується доступність інформації, відтвореної в документі про освіту, для особи з порушенням зору?

43.Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?

44. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?

45. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

46. Що передбачає «розумне пристосування»?

47. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

48. Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти?

49. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?

50. Що визначає стандарт освіти?

51. На основі якого документа розробляється освітня програма?

52. Що містить освітня програма?

53. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?

54. Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов'язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям?

55. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

56.Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти?

57. У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти?

58. Яка освіта вважається спеціалізованою?

59. Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти?

60. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до ключових?

61. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?

62. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?

63. Що належить до обов'язків здобувачів освіти?

64. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?

65. Що належить до обов'язків батьків здобувачів освіти?

66. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?

67. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?

63. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?

69. Хто обирає вид, форму та суб'єкта підвищення кваліфікації?

70. У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників?

71. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

72. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження?

73.Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб'єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?

74. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?

75. За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб'єкти освітньої діяльності?

76. Хто має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?

77. Що лежить в основі формули, згідно з якою визначається порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами?

78.Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти?

79. Де можуть розміщувати тимчасово вільні кошти державні та комунальні заклади освіти?

80. За кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти й у зворотному напрямку здобувачі загальної середньої освіти, які проживають у сільській місцевості і потребують підвезення?

81.За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників?

82. На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії?

83. Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?

84. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?

85. У якому розмірі держава забезпечує виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов'язків?

86. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов'язків?

87.В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?

88. Що означає «якість освіти»?

89. Що означає «якість освітньої діяльності»?

90. Що може включати система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти)?

91. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?

92. Зачиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти?

93.Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?

94. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?

95. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?

96. У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)?

97. Що вважається порушенням академічної доброчесності?

98. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

99. Хто акредитує громадські фахові об'єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти)?

100. Що належить до прав суб'єктів громадського нагляду (контролю)?

 

 

 

 

П. Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

 

1. Що належить до системи загальної середньої освіти?

2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?

4. Що таке «цикл освітнього процесу»?

5. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?

6.В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання?

7.Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?

8. Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів?

9. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?

10. Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я?

11. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?

12. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

13. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

14. В яких містах можуть діяти комунальні ліцеї?

15.За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?

16. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?

17. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?

18. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?

19.3 якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

20. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?

21. Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?

22. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

23.Хто зобов'язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?

24. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?

25. За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом?

26. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?

27.На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

28. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?

29. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?

30. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?

31.Хто визначає посадові обов'язки працівників закладу загальної середньої освіти?

32.На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?

33. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?

34. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?

35. 3 якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти?

36. Що належить до прав органів учнівського самоврядування?

37. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?

38. Що належить до обов'язків педагогічних працівників?

39. Яких принципів зобов'язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?

40. Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника?

41. Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?

42. У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує педагогічних працівників до виконання обов'язків педагога-наставника?

43. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?

44. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?

45. Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної роботи з учнями?

46. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?

47.Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?

48. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?

49. Хто може бути асистентом учня?

50. На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

51. Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?

52. Якою є мінімальна тривалість навчального року?

53. Хто визначає структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?

54. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти для 2-4 років навчання?

55. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?

56. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?

57.3 якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної середньої освіти?

58. Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?

59. Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?

60. Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?

61. Яким документом визначається перелік обов'язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти?

62. Що визначає модельна навчальна програма?

63. Що є підставою для залучення до реалізації освітньої програми міжшкільного ресурсного центру?

64.На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?

65. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?

66. В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?

67. В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти?

68. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?

69. За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів?

70. В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?

71. В який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію?

72. Який документ видається учневі щороку при переведенні Його на наступний рік навчання?

73. Для чого здійснюється державна підсумкова атестація?

74. 3 яких предметів обов'язково складається державна підсумкова атестація?

75. В якій формі проходять державну підсумкову атестацію учні, які завершують здобуття профільної середньої освіти?

76. За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну середню освіту?

77. Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту (їх бланки)?

78. За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є не педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)?

79. За яких умов учні мають право на отримання додаткових індивідуальних або групових консультацій, занять?

80. Які діти обов'язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?

81. Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти для здобуття початкової освіти?

82. В якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти?

83. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?

84. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?

85. Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі?

86. Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?

87. Хто розподіляє учнів між класами (групами)?

88. Як може бути забезпечено здобуття освіти учнями, якщо їх кількість не дозволяє утворити клас?

89. За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?

90. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?

91. За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп подовженого дня в комунальних закладах освіти?

92. За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об'єднаннями?

93. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?

94. Якими документами визначаються види та форми заохочення та відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?

95, Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?

96. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?

97. Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої освіти?

98. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?

99. Що визначає індивідуальна програма розвитку?

100. Ким розглядається з питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                      до Положення про конкурс на посаду

                                                                                                      керівника закладу загальної середньої освіти

                                                                                                      Веснянської сільської ради

 

 

 

 

 

                                    Зразки ситуаційних  завдань

 

 

 

Ситуаційне завдання

     У колективі працює педагог, який провокує постійні конфліктні ситуації пов’язані з іншими педагогами. Які на Вашу думку, повинні бути при цьому дії керівника?

 

 

Ситуаційне завдання

    У пятому класі закладу загальної середньої освіти є учень, у якого певні проблеми з поведінкою. Вкотре батьки класу приходять до керівника закладу освіти з проханням забрати учня з цього класу. При цьому зауважують, що, якщо тае не станеться, то будуть скаржитися начальнику відділу освіти. Якими мають бути подальші дії керівника закладу освітм, щоб конструктивно вирішитьи проблему?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про конкурс на посаду

керівника закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

 

Критерії оцінювання письмового тестування

Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь проставляється 1 бал. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30.

 

 

Критерії оцінювання публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

- 2 бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;

- 1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 1 або нижче, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про конкурс на посаду

керівника закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

 

 

ВІДОМІСТЬ

про результати тестування

кандидатів на заміщення вакантної посади директора

_____________________________________________________________

(назва закладу освіти)

 

від ____  _________________ 20____ року

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

Кількість правильних відповідей

Бали

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Голова комісії                                   _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

Заступник голови комісії                 _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

Члени комісії                                     _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Положення про конкурс на посаду

керівника закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

 

 

Протокол оцінювання презентації кандидатів на заміщення вакантної посади директора

______________________________________________________________

(повна назва закладу загальної середньої освіти)

 

від «___» __________________ 20___ року

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

Актуальність цілей і завдань закладу освіти, ефективність методів їх реалізації (до 2 балів)

Використання оригінальних, креативних, творчих підходів в організації навчально-виховного процесу (до 2 балів)

Залучення до управління закладом освіти органів громадського самоврядування (до 2 балів)

Заходи по зміцненню матеріально-технічної бази закладу (до 2 балів)

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                   _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

Заступник голови комісії                 _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

Члени комісії                                     _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до Положення про конкурс на посаду

керівника закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

Зведений протокол оцінювання презентації кандидатів на заміщення вакантної посади керівника

______________________________________________________________

(повна назва закладу загальної середньої освіти)

 

від «___» __________________ 20___ року

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата

Бал, отриманий

кандидатом за

письмове

тестування

Бал, отриманий

за вирішення

ситуаційного

завдання

Середній бал,

отриманий

кандидатом за

презентацію

Загальна сума

балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                   _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

Заступник голови комісії                 _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

Члени комісії                                     _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

                                                            _______________  ____________________

                                                                     (підпис)                                           (П.І.Б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 2

до рішення сесії від 23 червня 2021 року №1

Веснянської сільської ради

 

 

 

 

КОНТРАКТ

з керівником комунального закладу загальної середньої освіти Веснянської сільської ради

 

 

Відділ освіти, молоді, спорту, культури, туризму та правопорядку Веснянської сільської ради в особі __________________________________________________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Роботодавець), з однієї сторони, та __________________________________________________________________ (далі - Керівник), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижче наведене: __________________________________________________ призначається на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти __________________________________________________ терміном на _____ роки  з «___» ________ 20 ___ р. по «___» ________ 20 ___ р.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник здійснює безпосереднє управління закладом освіти на умовах, викладених у Контракті, відповідно до чинного  законодавства України, рішень Веснянської сільської ради, розпоряджень Веснянського сільського голови, наказів по відділу освіти, молоді , спорту, культури, туризму та правопорядку Веснянської  сільської ради та Статуту закладу освіти.

1.2. Цей Контракт є трудовим договором. На підставі Контракту виникають трудові відносини між Керівником і Роботодавцем.

1.3. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах наданих повноважень та несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Керівник підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Роботодавцю в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом закладу та цим Контрактом.

1.5. Прийняття Керівника здійснюється на підставі позитивного висновку конкурсної комісії та наказу  відділу освіти, молоді та спорту, культури , туризму та правопорядку Веснянської сільської ради.

 Надання відпустки Керівнику та направлення його у службове відрядження проводиться відповідно до чинного законодавства згідно з наказом відділу освіти, молоді та спорту, культури , туризму та правопорядку Веснянської сільської ради.

Звільнення Керівника із займаної посади здійснюється на підставі відділу освіти, молоді та спорту, культури , туризму та правопорядку Веснянської сільської ради.

1.6. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин Керівника, його обов’язки виконує заступник Керівника, посадовими обов’язками якого це передбачено, або особа, яка призначається наказом  відділу освіти, молоді та спорту, культури , туризму та правопорядку Веснянської сільської ради.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА

2.1. Обов’язки керівника:

2.1.1. Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності закладу освіти відповідно до його Статуту, чинного законодавства України.

2.1.2. Спільно з педагогічною радою закладу визначає стратегію, мету і завдання розвитку закладу освіти, приймає рішення про планування його роботи.

2.1.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку закладу освіти, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти та інших локальних нормативно-правових актів і навчально-методичних документів.

2.1.4. Забезпечує складання тарифікаційного списку, дотримуючись найменування посад, передбачених Типовими штатними нормативами, та подає їх на затвердження Роботодавцю.

2.1.5. Вирішує навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності закладу освіти.

2.1.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників закладу освіти.

2.1.7. Здійснює відбір кадрів та розподіл обов’язків між працівниками закладу освіти.

2.1.8. Укладає трудові договори з новими працівниками за наявності висновку відповідного медичного закладу; визначає їх функціональні обов’язки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; контролює своєчасне проведення медичних оглядів працівників.

2.1.9. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників закладу освіти, графіки відпусток.

2.1.10. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.

2.1.11.  Визначає порядок, розміри преміювання працівників закладу освіти за погодженням із профспілковим комітетом (профорганізатором) первинної профспілкової організації закладу освіти.

2.1.12. Формує контингент учнів відповідно до Закону України «Про освіту», забезпечує соціальний захист прав дітей.

2.1.13. Забезпечує державну реєстрацію закладу освіти, ліцензування закладу освіти.

2.1.14. Забезпечує створення в закладі освіти необхідних умов для організації харчування та медичного обслуговування учнів. Щоденно контролює організацію та якість харчування учнів.

2.1.15. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).

2.1.16. Керує діяльністю педагогічної ради закладу освіти.

2.1.17. Координує в закладі освіти діяльність дитячих організацій (об’єднань).

2.1.18. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для функціонування інститутів громадського самоврядування в закладі, сприяє роботі первинної профспілкової організації закладу згідно з чинним законодавством.

2.1.19. Забезпечує раціональне використання бюджетних коштів, а також коштів, які надходять з інших джерел; здійснює звітування про використання бюджетних коштів та виконану роботу за рік на загальних зборах педагогічного колективу, батьківських комітетів, рад, а також оприлюднення на веб-сайті закладу освіти.

2.1.20. Забезпечує залучення додаткових джерел фінансових і матеріальних засобів для здійснення діяльності, передбаченої Статутом закладу, в рамках чинного законодавства.

2.1.21. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за закладом освіти майна, організовує діловодство, вчасно подає статистичну звітність.

2.1.22. Організовує роботу зі створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу згідно з чинним законодавством про працю, міжгалузевими і відомчими нормативами, нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці і Статутом закладу освіти; виконує завдання і обов’язки, передбачені Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту.

2.1.23. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці; своєчасно організовує огляди і ремонти приміщень закладу освіти.

2.1.24. Затверджує посадові інструкції для працівників закладу освіти.

2.1.25. Організовує заходи із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу.

2.1.26. Виносить на обговорення трудового колективу пропозиції щодо організації роботи з охорони праці.

2.1.27. Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також щодо прийнятих заходів з усунення виявлених недоліків.

2.1.28. Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворювань працівників і учнів.

2.1.29. Організовує роботу комісії щодо прийому закладу до нового навчального року, підписує відповідні акти.

2.1.30. Забезпечує виконання чинних нормативно-правових актів з охорони праці, державного нагляду і технічної інспекції.

2.1.31. Негайно повідомляє Роботодавця, батьків (особу чи осіб, що їх замінюють) про нещасний випадок, вживає всіх можливих заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об’єктивного розслідування відповідно до чинного законодавства.

2.1.32. Укладає і організовує спільно з профспілковим комітетом (профорганізатором) первинної профспілкової організації виконання щорічної угоди з охорони праці, підводить підсумки виконання угод з охорони праці один раз на півріччя.

2.1.33. Затверджує інструкції для працівників з охорони праці; у визначені законодавством терміни організовує перегляд чинних інструкцій з охорони праці.

2.1.34. Забезпечує проведення вступного інструктажу з охорони праці з прийнятими на роботу особами, інструктажу на робочому місці з працівниками закладу освіти; оформлення проведення інструктажів у відповідних журналах.

2.1.35. Планує та створює умови для проведення у встановленому порядку періодичного навчання спеціалістів, представників профспілки з питань охорони праці, працівників закладу освіти з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління освіти, охорони праці та галузевою профспілкою.

2.1.36. Забезпечує навантаження працівників, учнів з урахуванням їх психофізичних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку, надання відпустки, згідно із затвердженим графіком.

2.1.37. Забороняє проведення освітнього процесу за наявності небезпечних умов для здоров’я учнів чи працівників.

2.1.38. Проходить періодичне медичне обстеження.

2.1.39. Працює в режимі ненормованого робочого дня.

2.1.40. Дотримується етичних норм поведінки в закладі освіти, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.

2.1.41. Вирішує інші питання, які належать до компетенції Керівника, згідно із законодавством, Статутом закладу освіти і цим Контрактом.

2.1.42. В кінці кожного навчального року, а також, не пізніше, як за два місяці до закінчення строку дії Контракту, Керівник звітує про виконану роботу перед Роботодавцем та на загальних зборах колективу.

2.2. Права Керівника:

        2.2.1. Самостійно вирішує всі питання управління, керівництва закладом освіти за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Міністерства освіти і науки України, Роботодавця.

2.2.2. Діє від імені закладу освіти, представляє його інтереси в підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності.

2.2.3. Розпоряджається майном закладу освіти в межах делегованих повноважень відповідно до Статуту та чинного законодавства.

2.2.4. Розпоряджається коштами у межах бюджетних асигнувань, позабюджетними коштами закладу освіти, контролює їх цільове використання.

2.2.5. У межах своєї компетенції видає накази та доручення, обов’язкові для виконання всіма працівниками закладу.

2.2.6. Укладає та розриває трудові договори з працівниками закладу освіти.

2.2.7. Звертається з клопотаннями до виконавчого комітету Першотравневської сільської ради про заохочення працівників закладу освіти.

2.2.8. Приймає рішення щодо дисциплінарної та іншої відповідальності працівників закладу освіти, накладає на працівників закладу стягнення згідно з чинним законодавством України.

ІІІ. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

  3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:

  3.1.1. Посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

   1. Підвищень посадового окладу за кваліфікаційну категорію.
   2. Надбавок (за вислугу років, почесне звання, престижність педагогічної праці тощо).

3.1.4. Доплат (за науковий ступінь, роботу у спеціалізованому закладі, тощо).

3.1.5. Премії за високі показники в роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється Роботодавцем відповідно до Положення про преміювання за високі показники в роботі.

3.1.6. Грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків. Розмір грошової винагороди встановлюється Роботодавцем відповідно до чинного законодавства.

          3.2. Керівнику надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

3.3. У разі неналежного виконання Керівником обов'язків, покладених на нього цим Контрактом, премія за високі показники в роботі, грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків зменшується або не виплачується.

3.4. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

Керівнику може виплачуватися премія в межах фонду оплати праці за розпорядженням Роботодавця.

3.5. Керівникові надається щорічна основна відпустка згідно з чинним законодавством, колективним договором закладу та графіком відпусток, затвердженого в установленому порядку.

 

ІV. ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

4.1. Роботодавець зобов’язаний:

4.1.1. Забезпечувати заклад освіти (за заявками) матеріально-технічними ресурсами в обсязі, необхідному для функціонування закладу освіти в межах бюджетного фінансування.

4.1.2. Надавати інформацію на запити закладу освіти.

4.1.3. Здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

5.1. Зміни та доповнення до цього Контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод, які є невід’ємною частиною Контракту. Контракт припиняє дію з підстав, передбачених чинним законодавством України та умовами цього Контракту.

5.2. Дострокове припинення Контракту можливе:

5.2.1. За угодою сторін.

5.2.2. З підстав, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

5.2.3. З інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим Контрактом.

5.3. Керівник може бути відсторонений від посади в наступних випадках:

5.3.1. Настання нещасного випадку при виконанні посадових обов'язків , що призвело до каліцтва або смерті.

5.3.2. Якщо дії або бездіяльність Керівника завдають шкоди комунальному майну, закріпленому за закладом освіти.

5.3.3. З підстав, передбачених статтею 46 Кодексу законів про працю України.

5.3.4. З інших підстав, передбачених чинним законодавством.

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Контрактом.

6.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

VІІ. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей Контракт діє терміном на ______ роки з «__» _______ 20__ року по «___»_______ 20___ року і набирає чинності з дня підписання Сторонами.

7.2. Цей контракт укладений українською мовою, на ___ сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.  

7.3. Керівник, який звільняється, протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття Роботодавцем відповідного рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей закладу освіти, наявних документів, справ та на підставі проведеної інвентаризації надає на затвердження Роботодавцю Акт приймання-передачі.

VІІІ. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

          8.1. Відомості про заклад освіти:

Повна назва: _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження:  ________________________________________________

__________________________________________________________________

8.2. Відомості про Роботодавця:

Повна назва:

ПІБ керівника______________________________________________________

8.3. Відомості про Керівника:

ПІБ ___________________________________________________________

Місце проживання (реєстрації) _______________________________________

номер службового телефону  _______________________

номер телефону __________________________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий  _____________________________

__________________________________________________________________

Роботодавець

Керівник

 

 

(підпис)

 

(підпис)

 
 

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

(дата)

 

(дата)

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь