Веснянська громада
Миколаївська область, Миколаївський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 06.09.2023 14:57
Кількість переглядів: 203

1) повна назва документа державного планування, що пропонується – детальний план території сформованої земельної ділянки площею 0,12 га з кадастровим номером 4824280400:07:000:0086 для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу в межах території Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області.

2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування – Веснянська сільська рада Миколаївського району Миколаївської області.

3) передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури – 10 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки в Єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки;

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій);

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення) – не заплановані;

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій – Веснянська сільська рада Миколаївського району Миколаївської області: 57134, Миколаївська область, Миколаївський р-н, с-ще Весняне, вул. Центральна, буд. 6, e-mail vesnyne@ukr.net.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

1. Замовник

 Веснянська сільська рада Миколаївського району Миколаївської області

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Вид документа державного планування – детальний план території сформованої земельної ділянки площею 0,12 га з кадастровим номером 4824280400:07:000:0086 приватної форми власності для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу в межах території Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області.

Планованою діяльністю передбачається розміщення на земельній ділянці модульної АЗС з мийкою та АГЗП-10 (підземний).

Передбачається здійснення зміни цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення (01.05 Для індивідуального садівництва) з метою подальшого будівництва на ній автозаправного комплексу та комплексу комерційних споруд на «для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій для будівництва автозаправної станції».

Цілі детального плану – визначення планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови, а також ландшафтної організації та впорядкування території земельної ділянки.

Проєкт детального плану розробляється з урахуванням державних вимог та інтересів територіальної громади та містить принципові рішення щодо функціонального зонування території земельної ділянки, організації вулично-дорожньої мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки та захисту території  від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони природи та історико-культурної спадщини.     

 

  3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» детальний план території стосується містобудування та його виконання передбачає реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність з експлуатації АЗС належить до енергетичної промисловості та підлягає оцінці впливу на довкілля.

 

4. Ймовірні наслідки

Ймовірні наслідки реалізації детального плану території:

а) Для довкілля, в тому числі здоров’я населення:

- зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (Для індивідуального садівництва) ділянки приватної форми власності;

- порушення  цілісності   рослинного   ґрунтового  покриву території, часткове його пошкодження чи знищення в результаті здійснення підготовчих та будівельних робіт;

  - утворення відходів; можливе забруднення ґрунтів паливо-мастильними матеріалами, відходами виробництва, твердими побутовими відходами;

  - викиди шкідливих забруднюючих речовин у атмосферне повітря;

  - утворення господарсько-побутових та дощових стоків та можливе забруднення ґрунтових вод;

  - шумове та вібраційне навантаження на територію.

  б) Земельна ділянка не входять до складу територій та об’єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі Європи;

  в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

- варіант 1 -  «нульовий сценарій», тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку несхвалення Детального плану. При цьому, земельна ділянка залишається в первинному стані;

- варіант 2 - «схвалення детального плану», що позитивно вплине на інтереси суб’єктів господарювання, громадян і держави, розвиток інфраструктури населеного пункту.

У випадку незатвердження документу державного планування застосовується «нульовий сценарій» при якому ситуація залишається без змін.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

При здійсненні стратегічної екологічної оцінки даного детального плану передбачається використовувати матеріали щорічних доповідей про стан довкілля, дані державних статистичних спостережень, матеріали науково-дослідних робіт, нормативно-правові акти законодавства та іншу доступну інформацію.

З метою виявлення всіх важливих впливів та ризиків на стан довкілля, оцінку їх величини і значимості та запобігання/пом’якшення можливих негативних впливів буде використаний метод оцінки впливів. Критеріями даної оцінки являються встановлені законодавством існуючі нормативи, які в подальшому будуть співставленні з величинами отриманими шляхом розрахунків за стандартними методиками.

З метою визначення сильних та слабких сторін, можливостей і загроз існуючої ситуації та вибору оптимальних шляхів розвитку  території буде проведений метод SWOT-аналізу з урахуванням екологічних аспектів.

Проведення досліджень на етапі здійснення стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

- здійснення будівельно-монтажних робіт із дотриманням вимог чинного законодавства щодо охорони та збереження навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення;

- зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) відповідно до Закону України  «Про  охорону земель», Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Земельного кодексу України;

- здійснення рекультивації, порядку та озеленення території після завершення будівельних робіт;

- інженерна підготовка території – вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку території, дренаж, облаштування споруд для захисту від підтоплення;

- дотримання допустимих нормативів ГДК викидів забруднюючих речовин у повітрі на межі санітарно-захисної зони відповідно вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

- дотримання допустимих рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови відповідно ДСП 173-96;

- забезпечення виробничого майданчика побутовими об’єктами повсякденного користування, в тому числі біотуалетами, відповідно ДСП 173-96;

- відведення дощових і талих вод відкритою системою дощової каналізації з наступним очищенням;

- забезпечення території будівельного майданчиками контейнерами сортування твердих побутових відходів та роздільного збору виробничих відходів відповідно Закону України «Про управління відходами» тощо.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Веснянська сільська рада Миколаївського району Миколаївської області: 57134, Миколаївська область, Миколаївський р-н, с-ще Весняне, вул. Центральна, буд. 6, e-mail vesnyne@ukr.net.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь