Веснянська громада
Миколаївська область, Миколаївський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Дата: 14.02.2022 15:44
Кількість переглядів: 185

Повна назва документа державного планування: містобудівна документація на місцевому рівні «Детальний план території щодо земельних ділянок для будівництва об`єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєсортувальних та сміттєпереробних об`єктів  полігону твердих побутових відходів) в межах території Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області».

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Веснянська сільська рада Миколаївського району Миколаївської області.

Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до проекту «Детальний план території щодо земельних ділянок для будівництва об`єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєсортувальних та сміттєпереробних об`єктів  полігону твердих побутових відходів) в межах території Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області» розпочато з дня її оприлюднення, а саме 14.02.2022року на сайті Веснянської сільської ради та  триватиме до 01.03.2022 року.

Відповідно до ст.12 громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування на місцевому рівні.

Ознайомитися з проектом «Детальний план території щодо земельних ділянок для будівництва об`єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєсортувальних та сміттєпереробних об`єктів  полігону твердих побутових відходів) в межах території Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області» та отримати додаткову інформацію можливо в Веснянській сільський раді Миколаївського району Миколаївської області.

Адреса: 57134, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Весняне, вул.Центральна, буд. 6.

Телефон: 0512-48-34-43;

E-mail: vesnyne@ukr.net

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до містобудівної документації «Детальний план території щодо земельних ділянок для будівництва об`єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєсортувальних та сміттєпереробних об`єктів  полігону твердих побутових відходів) в межах території Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області» подаються до Веснянської сільської ради:

Адреса: 57134, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Весняне, вул.Центральна, буд. 6.

Телефон: 0512-483443;

E-mail: vesnyne@ukr.net

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 01.03.2022 року .

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 до проєкту містобудівної документації на місцевому рівні

«Детальний план території щодо земельних ділянок для будівництва об`єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєсортувальних та сміттєпереробних об`єктів  полігону твердих побутових відходів) в межах території Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області»

1.Замовник та виконавець СЕО

  Замовник проєкту містобудівної документації на місцевому рівні «Детальний план території щодо земельних ділянок для будівництва об`єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєсортувальних та сміттєпереробних об`єктів  полігону твердих побутових відходів) в межах території Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області» є Веснянська сільська рада Миколаївського району Миколаївської області.

Юридична адреса: 57134, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Весняне, вул.Центральна, буд. 6.

Контактний телефон: 0512-483443; e-mail: vesnyne@ukr.net.

Виконавець – ТОВ «ГЕОПАРТІЯ»

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Відповідно до п.3 частини першої ст.1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування це - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Проєкт документу державного планування розробляється у відповідності до:

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закону України «Про відходи»;

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

– Закону України «Про екологічну мережу України»;

– Закону України «Про охорону земель»;

– Закону України «Про рослинний світ»;

– Закону України «Про тваринний світ»;

– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– Закону України «Про енергозбереження»;

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

ДБН А.2.2-1:2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

– ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН В.2.4-2:2005 «Полігони твердих побутових відходів» ;

– ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

Міністерством екології та природних ресурсів розроблено проект Національного плану управління відходами до 2030 року (далі – План). Проект Плану розроблено з метою забезпечення реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, що була схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 820 від 08 листопада 2017 року.

Детальний план території (далі - ДПТ) є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри земельної ділянки і її забудови та використання території з метою модернізації існуючого полігону побутових відходів, розміщення сміттєсортувальних та сміттєпереробних об`єктів з розширенням  під їх будівництво існуючої території полігону побутових відходів, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень  використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства.

При розроблені детального плану території враховуються Схема планування території Миколаївської області, інформація земельного кадастру, матеріали з визначення та врахування державних та регіональних інтересів.

Детальний план території щодо земельних ділянок для будівництва об`єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєсортувальних та сміттєпереробних об`єктів  полігону твердих побутових відходів) в межах території Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області (далі ДПТ) розробляється на підставі рішення Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області №32 від 02.02.2022р. «Про розробку Детального плану території щодо земельних ділянок для будівництва об`єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєсортувальних та сміттєпереробних об`єктів  полігону твердих побутових відходів) в межах території Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області».

Основною метою ДПТ, що розглядається є:

- поліпшення екологічної ситуації за рахунок будівництва сміттєсортувальних та сміттепереробних об’єктів;

- визначення параметрів земельної ділянки, необхідної для об’єктів будівництва;

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремих земельних ділянок з метою розміщення об’єктів будівництва;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними правилами;

- визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

- визначення можливості інженерного забезпечення проєктованих об'єктів.

 

3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Згідно з п.8 частини другої ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт проєктування відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме -  операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше.

Миколаївський міській полігон ТПВ розташовано в межах території Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області. Працює з грудня 1972 року, вже 50 років. Виконує функції утилізації та захоронення відходів – 480т на добу. Усі тверді побутові відходи, які утворюються в місті, захоронюються на міському полігоні твердих побутових відходів. З початку 2021 року на полігон прийнято 257801 м куб. відходів.

Даним проєктом пропонується приєднання до існуючого полігону побутових відходів площею – 37,9313га трьох ділянок на суміжних територіях:

1.Ділянка площею 8,4642га на північному заході від території полігона з розміщенням об’єкту накопичення  та тимчасового зберігання відсортованої  по видах вторинної сировини;

2.Ділянка площею 13,8759га на півночі з розміщенням сміттєсортувальної станції з сміттєпереробною ділянкою;

3.Ділянка площею 2,1742 га на сході території полігона з розміщенням сміттєсортувальної станції з сміттєпереробною ділянкою.

Разом територія полігону згідно проєкту ДПТ складає площу орієнтовно 62,4456га. На даний час, територія на яку розробляється ДПТ використовується, як землі резерву та зелених насаджень загального користування.

Проєктом ДПТ передбачається встановлення сортувальних лінії ТПВ і пресування частини побутових відходів, придатних для використання на відповідному виробництві в якості сировини (І черга). Також, в проєкті планується встановлення сміттєспалювальних агрегатів з генераторами для виробництва електроенергії (ІІ черга). За рахунок сортування та часткової утилізації ТПВ планується значне зменшення об’єму складування ТПВ на полігоні та можливість його поетапної рекультивації.

В теперішній час на полігоні ТПВ є комплексна інженерна споруда для дегазації полігону та виробництва електроенергії, що дозволяє підвищити рівень безпеки існуючого полігону ТПВ та обмежити його вплив на зміну клімату. У 2015році
КП «Миколаївкомунтранс» разом з ТОВ «ЛНК» завершив монтаж заводу (розташований біля полігону ТПВ) по відбору біогазу з подальшою переробкою його в електричну енергію (зелений тариф).На сьогоднішній день завод працює.

Територія, на якій розташовується проєктована планована діяльність не знаходиться в межах санітарно-захисної зони об’єктів, що є джерелами виділення шкідливих речовин, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, іонізуючого випромінювання. Такі об’єкти навколо території відсутні.

Територія проектованих об’єктів не знаходиться в межах зони санітарної охорони від підземних і відкритих джерел водопостачання, водозбірних і водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення. Такі об’єкти навколо території відсутні.

Територія об’єктів ДПТ не знаходиться в межах зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту. Такі об’єкти навколо території відсутні.

Територія об’єктів ДПТ не знаходиться в межах прибережно-захисних смуг  водних об’єктів, водоохоронних пунктів. Такі об’єкти навколо території ДПТ відсутні.

4. Ймовірні наслідки

У процесі виконання Звіту про стратегічну екологічну оцінку для будівництва та експлуатації об’єктів на території полігона побутових відходів оцінюються всі можливі різні ризики впливу на навколишнє природне середовище.

1.Для довкілля.

В ході здійснення процедури СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування (детальний план території), зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля, як ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, біорізноманіття, кліматичні фактори, а також для здоров’я населення.

Категорія екологічної безпеки МВВ – А малонебезпечне.

2.Для територій з природоохоронним статусом.

Земельні ділянки, що розглядаються в проєкті ДПТ, знаходяться поза межами об’єктів та територій природо-заповідного фонду, отже вплив не передбачається.

3.Транскордонні наслідки.

Зважаючи на географічне положення ділянки, транскордонні наслідки реалізації планової діяльності для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються. Територія ДПТ територіально розташовано на значній відстані від меж сусідніх держав.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію (УA), що представляє собою новий етап в розвитку договірних відносин між Україною та ЄС, спрямованих на політичну асоціацію та економічну інтеграцію.

Україна має поступово відійти від домінування захоронення ТПВ, як основного способу поводження з відходами, до сортування і розділення їх на потоки для повторного використання, перероблення або утилізації з захороненням залишків відходів на "регіональних" полігонах, що відповідають вимогам ЄС; запровадити принцип розширеної відповідальності виробника та створити систему комплексного управління відходами Європейського зразка.

Запропонований проект Детального плану містить:

- аналіз поточної ситуації з управління відходами в Миколаївської області;

- завдання, які слід виконати для покращення безпечної для довкілля підготовки для повторного використання, переробки, утилізації та видалення відходів;

- аналіз існуючих схем збирання відходів та наявних потужностей з перероблення, утилізації та видалення для окремих пріоритетних потоків відходів;

- оцінку потреби у нових схемах збирання, закритті існуючих потужностей, створенні додаткової інфраструктури поводження з відходами, та пов’язані з цим інвестиції;

- достатню інформацію про критерії розташування та про потужності підприємств та установок з перероблення, утилізації та видалення  відходів;

- загальні підходи до управління відходами, включаючи технології та методи управління ними, а також підходи до управління пріоритетними потоками відходів.

При розробці планувальних рішень будуть розглянуті альтернативні сценарії, шляхи досягнення обраних цілей, пріоритетів. Порівняння альтернатив буде зроблене методами, що базуються на цільовому аналізі та індикаторах сталого розвитку. Для оцінки проєктних рішень щодо проєкту ДПТ буде використаний метод оцінки впливу на довкілля. При виборі альтернатив планується розглянути варіанти впровадження заходів з оптимального принципу формування території, не допущення погіршення стану навколишнього середовища.

Альтернативні варіанти, що будуть розглянуті в Звіті про стратегічну екологічну оцінку:

  • здійснення планової діяльності з розширенням території полігону ТПВ без будівництва сміттєсортувальних та сміттєпереробних об’єктів;
  • не затвердження Детального плану території.

Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для не реалізації будівництва сміттєсортувальних та сміттєпереробних об’єктів на земельних ділянках, які додаються до існуючого полігону побутових відходів на території Веснянської сільської ради за межами населених пунктів і як результат не створить позитивних умов розвитку системи збору та утилізації ТПВ в Миколаївської області.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого Детального плану території.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Розроблення СЕО проводиться одночасно з процесом розроблення ДПТ і є складовою що повністю інтегрована в процес розроблення ДПТ.

СЕО складається з опису наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, а також вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків та заходів, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. Одночасно СЕО передбачає заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території. Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об’єднуються у дві групи: логічні і формалізовані. До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогій. Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

       Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

    - доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту детального плану;

- дані моніторингу стану довкілля;

- інша доступна інформація.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

- щодо охорони атмосферного повітря;

- охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;

- заходи щодо пожежної  безпеки;

- відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації будівель, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час здійснення планової діяльності.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог ст.24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

- відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

- заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки та інші.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" у містобудівній документації виконується відповідно до вимог частини другої ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується нижченаведена структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису до Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області.

Юридична адреса: 57134, Миколаївська обл., Миколаївський район с.Весняне , вул. Центральна, 6

Контактний телефон: 0512-483443; e-mail: vesnyne@ukr.net.

Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Веб-сайт: vesnyanska.gromada.org.uа, громадськість має право надати зауваження та пропозиції щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації «Детальний план території щодо земельних ділянок для будівництва об`єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєсортувальних та сміттєпереробних об`єктів  полігону твердих побутових відходів) в межах території Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області».

Протягом вище вказаного строку громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді). Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

 

 

 

Веснянський сільський голова                                                  Леонід МУХАРСЬКИЙ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь