Веснянська громада
Миколаївська область, Миколаївський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Проєкт бюджету Веснянської сільської територіальної громади на 2022 рік ( з урахуванням міжбюджетних трансфертів)

Дата: 07.12.2021 15:55
Кількість переглядів: 362

ПРОЄКТ

 

Від ____________ 2021 року № ___

              с-ще Весняне

 

 

Про бюджет Веснянської сільської

територіальної громади на 2022 рік

 

14508000000

(код бюджету)

 

            Розглянувши проект бюджету Веснянської сільської ради на 2022рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного Кодексу України (зі змінами), Закону України «ПроДержавний бюджет України на 2022рік»,  Податкового кодексу України (зі змінами) та на підставі пункту 23 частини першої статті 26, частини першої та  статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Веснянська сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2022 рік:

            доходи Веснянськоїсільської територіальної громади у сумі 99 777 345,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду 97 158 789,00  гривень, доходи спеціального фонду 2 618 556,00  гривень згідно з додатком № 1 цього рішення;

            видатки Веснянської сільської територіальної громадиу сумі 99 777 345,00гривень, в тому числі видатки загального фонду 97 158 789,00  гривень,видатки спеціального фонду 2 618 556,00  гривень;

            оборотний залишок коштів Веснянської сільської територіальної громадиу сумі

971 588,00  гривень, що становить 1,0 відсотки видатків загального фонду, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджетуВеснянської сільської територіальної громади у розмірі 97 159,00 грн., що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду, визначених цим пунктом.

 

            2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам Веснянської сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмамизгідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

  1. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення:

 

            надати  право фінансовому відділу Веснянської сільської ради за погодженням із постійною комісією  з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, транспорту, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та соціального захистувносити відповідні  зміни до розпису бюджету Веснянської сільської територіальної громади на 2022 рік та у разі внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини  бюджету, проводити їх розподіл і перерозподіл;

 

  1. Затвердити розподіл  видатків бюджету Веснянської сільської територіальної громади на реалізацію сільських програм в загальній сумі 48 290 878,00 гривень (додаток 7).

 

  1. Установити, що у загальному фонді бюджетуВеснянської територіальної громади на 2022 рік:

 

до доходів загального фонду  належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Веснянської територіальної громади на 2022рік:

 

у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а також надходження визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;

 

у частині фінансування  надходження визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Веснянської територіальної громади згідно з пунктами статті 691 та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України  спрямовуються на реалізацію заходів визначених Бюджетним кодексом України.

 

8.Визначити на 2022 рік  відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Веснянської територіальної громади  загального фонду є:

                  оплата праці працівників бюджетних установ;

                  нарахування на заробітну плату;

                  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

                  забезпечення  продуктами  харчування;

                  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

                  соціальне забезпечення;

                  поточні трансферти місцевим бюджетам;

                  оплата енергосервісу;

                  оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.

 

9. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому відділу Веснянської сільської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 

розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти бюджету Веснянської територіальної громади на депозитах в установах банків з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

 

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів  бюджету територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Головним розпорядникам коштів бюджетуВеснянської сільської територіальної громади  забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

 

урахування  у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

 

проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, вугілля та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

 

затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

 

затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

 

здійснення управління бюджетними коштами у межах установлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 

забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до чинного законодавства, а саме:

 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленою Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

 

забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, вугілля та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах установлених обґрунтованих лімітів споживання;

 

здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти  бюджету територіальної громади; встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

 

11. Установити, що після прийняття рішення «Про  бюджет Веснянської сільської територіальної громади на 2022 рік» внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України .

 

12. Доручити фінансовому відділу Веснянської сільської ради за погодженням  із постійною комісією  з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, транспорту, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та соціального захистувносити зміни до розпису  бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема:

 

у разі внесення змін до структури Веснянської сільської ради з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи сільської ради.

 

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів  бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

 

13. Додатки 1, 3, 5, 7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

15. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття на офіційному сайті громади та  у засобах масової інформації.

16. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на постійну з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, транспорту, житлово-комунального господарства, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та соціального захисту.

 

Веснянський сільський голова                                                              Леонід МУХАРСЬКИЙ

пояснювальна записка https://rada.info/upload/users_files/20883438/cce44d5700883bdee58428c0f163a04f.doc

додаток 1https://rada.info/upload/users_files/20883438/1af4554f5842b78cd4502e1b272bf63b.xls

додаток 3https://rada.info/upload/users_files/20883438/9f08f058d4d6a8861f06e6e59d9955f7.xls

додаток 5https://rada.info/upload/users_files/20883438/cc30da54b1222dbebbadc615b12ed954.xls

додаток 7https://rada.info/upload/users_files/20883438/a91c7836355b62388386d3166705f7f0.xls


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь