Веснянська громада
Миколаївська область, Миколаївський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державногопланування «Стратегія місцевого соціально-економічного розвитку Веснянської об’єднаної територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області на період до

Дата: 07.12.2021 14:34
Кількість переглядів: 289

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державногопланування

«Стратегія місцевого соціально-економічного розвитку

Веснянської об’єднаної територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області на період до 2027 року»

 

 1. Замовник:Веснянська об’єднана територіальна громада Миколаївського району Миколаївської області.

Поштова адреса:57134, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Весняне, вул. Центральна, буд. 6. Контактні телефони: 0512-483443. E-Mail адреса: vesnyne@ukr.net

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Вид документа державного планування - «Стратегія місцевого соціально-економічного розвитку Веснянської об’єднаної територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області на період до 2027 року»

Основні цілі документа державного планування - Основною метою розроблення «Стратегія місцевого соціально-економічного розвитку Веснянської об’єднаної територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області на період до 2027 року»(далі - Стратегія) є зростання добробуту, підвищення рівня життя і соціального захисту населення Веснянської громади за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкуренто-спроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Стратегія визначає цілі, завдання та основні заходи соціально-економічного розвитку, а також формування та раціонального використання фінансових ресурсів Веснянської об’єднаної територіальної громади на 2020-2027 роки.

Стратегія розроблена відповідно до законів України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), від 23.03.2000 №1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 335, враховуючи наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 березня 2016 року №75та кореспондується з чинними цільовими програмами, та є основою для формування та раціонального використання фінансових і матеріальних ресурсів громади.

3.Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до Додатку 3 «Завдання та технічні завдання до Плану соціально-економічного розвитку Веснянської ОТГ» Стратегії охоплюються такі види господарської діяльності: охорона навколишнього середовища, житлове господарство та комунальна інфраструктура.

Серед заходів, які увійдуть в цей план можуть бути заходи (проєкти), які, відповідно до Закону України за № 2059-VIII від 23.05.2017 «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів (проєктів) має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4.Ймовірні наслідкизокрема:

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

 • атмосферне повітря;
 •  водні ресурси;
 • відходи;
 • земельні ресурси;
 • Біорізноманіття та рекреаційні зони;
 • наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:ймовірні наслідки від об'єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Стратегії, на території з природоохоронним статусом (об'єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі), відсутні;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:    зважаючи на географічне положення територій, на яких запланована реалізація заходів і проектів Стратегії, транскордонні наслідки реалізації рішень Стратегії для довкілля, у тому числі здоров'я населення, не очікуються.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Альтернатива 1: «Інерційний сценарій»

Припущення – національний рівень:

Альтернатива 2: «Сценарій сталого розвитку»

Припущення – національний рівень:

6.Дослідження,         які       необхідно       провести,      методи          і           критерії, щовикористовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту Стратегії; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, цільовий аналіз.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, коментування та обговорення.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії:

 1. зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 3. характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 4. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 5. зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 7. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 11. резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1- 10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до «Стратегія місцевого соціально-економічного розвиткуВеснянської об’єднаної територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області на період до 2027 року»подаються до Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації за адресою: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua, тел: (0512) 46-04-27

     Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів (з моменту оприлюднення).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь